Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Co nezapomenout vzít k daňovému přiznání


Většinou se jedná o přílohy. Přílohy, jako jsou potvrzení o příjmech, nebo jiná potvrzení o nárocích na různé osvobození od daně nebo na slevy na daních. V tomto článku se dozvíte, co určitě nezapomenout vzít a doložit k vašemu daňovému přiznání jako přílohu.
modrá myš
Potvrzení o zdanitelných příjmech
Velmi důležitou přílohou k vašemu daňovému přiznání je právě Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění. Poplatník musí vždy toto potvrzení doložit k daňovému přiznání od všech zaměstnavatelů, od kterým měl v daném přiznávaném roce příjem, kromě toho, když už byla sražená srážková daň. Po podání žádosti má zaměstnavatel zákonem danou povinnost vám toto potvrzení vydat do deseti dnů od podání žádosti.
Doklad o daru
Poplatník si také může nechat snížit základ daně o hodnotu rovné poskytnutého daru. K tomuto snížení musí samozřejmě poplatník doložit doklad o tom, že dar opravdu poskytl a jaká byla jeho hodnota. Dar se dá uplatnit jako sleva na dani pouze v případě, že hodnota daru přesáhne 2 procenta ze základu daně nebo musí činit alespoň tisíc korun. Podmínek pro uznání je samozřejmě více, toto jsou pouze ty základní.
Potvrzení o úvěru
To stejné platí, pokud platíte hypotéku a chcete si z daní odečíst úroky. Částka, o které se dají snížit daně činí maximálně 300 000 korun. Potvrzení o tomto úvěru obvykle zasílají banky automaticky.
daňový poradci
Penzijní připojištění
Od základnu daně se dají také odečíst částky za zaplacené penzijní připojištění. Maximální výše této částky je 12 000 korun. K přiznání musí samozřejmě znovu poplatník doložit potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění. Penzijní fondy vám toto potvrzení automaticky pošlou při zřízení připojištění.
Samozřejmě potvrzení musíte dokládat i na jiné věci. Vždy si nejdříve přečtěte, na co všechno potřebujete potvrzení a pokud nebudete vědět, tak se vždy poptejte na finančním úřadě, lepší než potom mít problémy se špatně vyplněným a nekompletním přiznáním daní.