Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

K čemu slouží azylové domy


Azylovým domem můžeme definovat objekt, který zajistí dočasnou střechu nad hlavou – azyl lidem, jež se octli ve velmi nepříznivé, dalo by se říci krajní životní situaci. Nový společenský systém, který byl nastolen v naší zemi po roce 1989, nepřinesl jen pozitiva, ale celou řadu úskalí, kterým mnozí z nás nezvládnou čelit.
Mnoho lidí stále bohužel poměřuje lidské kvality penězi. Pravé morální, srdečné vlastnosti lidského přátelství, empatie a porozumění jsou někdy jen vytištěnou frází v projevech politiků, ale i v běžném životě nás ostatních.
azyl a růže

Záslužná charitativní činnost a zároveň smutný pohled do života některých lidí

S tvrdými lokty, nešetrnými metodami businessu, s korupcí, aférami a zločinností stoupá také počet lidí bez domova. Stát se v dnešní době bezdomovcem není až tak složité, a nemusí to být jen životní styl, který někomu vyhovuje. Azylové domy často těmto lidem poskytnou něco, co my ostatní vnímáme jako cosi samozřejmého. Střechu nad hlavou.

Azylové domy se budují speciálně pro

  • Muže
  • Ženy
  • Rodiny s dětmi
  • Mladistvé a mladé lidi do věku 26 let

indický muž
V azylových domech se nejčastěji můžete setkat s různými oběťmi násilí nebo živelných pohrom, s lidmi závislými na drogách, s duševně a mentálně nemocnými. Výjimkou nejsou ani rodiny s malými dětmi, opuštění senioři, nebo i lidé, kteří ztratili střechu nad hlavou z vypočítavosti partnerů nebo rodinných příslušníků.

Azylové domy jsou pro mnohé z nás posledním útočištěm

Azylový dům může být poskytován buď právnickou, nebo fyzickou osobou. Největší podíl azylových domů tvoří domy církevních organizací, tedy spolků a právnických osob. Některé domy vlastní obecně prospěšné společnosti.
starší muž
Ucelená databáze azylových domů v České republice ve skutečnosti neexistuje, není totiž povinnost azylové domy registrovat. A tak se o nich můžete dozvědět pouze na Internetu ve vyhledávačích, nebo třeba v Registru MPSV, který ovšem slouží pouze jako neúplný informační zdroj.