Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Meditace jako součást volného času

Meditací lze nazvat stav mysli za plného vědomí, kdy si je bytost plně vědoma přítomného okamžiku. Velice dobře vnímá podněty kolem sebe, nejedná se tedy o hypnotický stav, jak se mnozí lidé domnívají, nebo uvedení do stavu transu a podobně. S jistou nadsázkou by se dalo říci, že meditace je vlastně způsob myšlení a jednání, který je člověku přirozený, a z jehož podstaty vychází veškeré jeho bytí. Plné uvědomění reality okamžiku teď a tady je naprosto zásadní pro fungování osobnosti, lidský život se ovšem v průběhu staletí posunul kamsi do nepřirozené podoby a to jej uvádí do stavu stresu. Současná hektická doba, napětí, shon ve všech podobách nejsou tedy příčinou, ale důsledky našeho nesprávného myšlení a chování.
zlatá soška

Přirozený návrat k sobě samému

Meditace je tedy jednou z cest, jak se navrátit k přirozenému stavu věci. Není pravda, že bychom museli zaujmout lotosový květ a 24 hodin musíme sedět s rukama na kolenou obrácenýma vzhůru k nebesům. Tato cvičení jsou vhodná pro začátečníky, ale není to podmínkou, důležité je zaměřit se na podstatu a tou je zklidnění mysli, navození hlubokého vnitřního klidu a míru, relaxace, uvolnění a schopnost čerpat i vyzařovat energii. Každý to dokáže, není k tomu třeba žádných zvláštních postupů a praktik, stačí použít vlastní selský rozum a zjistit, co nám vyhovuje, a co je spíše na obtíž.
západ slunce nad oceánem

Zabiják stres

Stres je skutečně na prvním místě ze všech smrtících jevů, je prapůvodní podstatou veškerých problémů lidstva a souvisí s nesprávným způsobem myšlení a skutků. Čím více hledíme do vlastního nitra, a meditace to dokáže dokonale navodit, tím více chápeme souvislosti v lidské společnosti i ve vztahu k vesmírným (duchovním) zákonitostem. Lidé, kteří to dokážou, vnímají vše kolem sebe jako mozaiku jednotlivých součástí jednoho celku, kde je vše navzájem důmyslně propojeno, a kde skutečně vše souvisí se vším. Oddělenost od celku je jen iluze a šťastní můžeme být jen tehdy, jestliže si tuto hlubokou moudrost dostatečně uvědomíme.