Rastafari

young4ever336x280.jpg

Možná si teď říkáte, co vlastně termín Rastafari https://www.kataloog.cz/rastafari představuje. Nejedná se o nic jiného, než o rastafariánství, což je náboženské hnutí, jehož původ sahá na Jamajku a to konkrétně do 30. let 20. století.
vlajka rastafari.jpg


V tomto náboženství se navíc prolínají prvky židovství a křesťanství a kromě toho také islám či jiné animistické víry, do kterých bychom mohli zařadit víru v nesmrtelnost duše, duchovno apod.


Vyznavači byli nejčastěji nazýváni jako rasta, rastaman nebo rastafarián.


Stejně jako jiná náboženství dodržuje určité zásady a má i své symboly. Patří mezi to například nekonzumace masa, dredy, etiopská trikolóra, nepožívání alkoholu apod. Uctívají se symboly, které jsou převzaté z judaismu, tedy židovská hvězda nebo lev z kmene Juda.


Rastafariánská filozofie navíc nabádá k míru, harmonii, sjednocení nebo lásce.


Napadá vás otázka, jak vlastně takové rastafariánství vzniklo?  Pak na ni za malý okamžik dostanete odpověď.


Velmi důležitou osobností byl jamajský aktivista Marcus Mosiah Garvey, který v roce 1920 předvídal nástup černého krále, nebo – li mesiáše. O deset let později byl opravdu v dnešní Etiopii korunován černošský císař Haile Selassie. Pro většinu lidí se jednalo o naplnění proroctví.
rasta copánky.jpg


Podle císařova předkorunovačního titulu a jména rás Tafari Makonnen bylo odvozeno jméno rastafariáni.


Samotná filozofie rastafariánů vychází hlavně z předpokladu, že karibští černoši, kteří byli zavlečeni jako otroci, jsou potomci krále Šalamouna a královny ze Sáby. Považují se díky tomu za ztracený izraelský kmen a ve znaku mají Judského lva.


Víte, proč tito lidé nosí dredy? Mají totiž připomínat lví hřívu.


Samotného císaře Haile Selassie I. považují za inkarnaci boha Jaha a věří, že jednou nastane soudný den, kdy bude všechen africký lid vyveden ze světa hříchu.


K rozšíření tohoto vyznání přispěl i hudební styl, zvaný reggae. Tímto stylem přispěl i známý zpěvák Bob Marley.


Možná si s tímto stylem spojujete kouření marihuany. Je tomu skutečně tak. Rastafariáni se totiž kouřením mohou přiblížit ke svému bohu Jahovi a komunikovat s ním.


Rastafari
Ohodnoťte příspěvek

</div>

<div class=

Share if you like!

Read more?